«شبا» یـا شماره حساب بانکی ایران، سهام بانک پاسارگاد چند بـه منظور تسهیل و استانداردسازی مبادلات بین بانکی و بین المللی بانک های کشور، توسط بانک مرکزی جمـهوری اسلامـی ایران، تعریف و تبیین شده هست و بزودی درون تمام سامانـه های پرداخت بین بانکی منحصرا از این نوع حساب استفاده خواهد شد. سهام بانک پاسارگاد چند هر شماره حساب بانکی (صرف نظر از آنکه متعلق بـه کدام بانک باشد)، قابل تبدیل بـه یک شماره حساب «شبا» خواهد بود. سهام بانک پاسارگاد چند مشتریـان گرامـی بانک پاسارگاد مـی توانند جهت اطلاع از شماره حساب شبای سپرده ی خود نزد بانک پاسارگاد، از امکانات زیر استفاده نمایند. همچنین هم‌مـیهنان گرامـی مـی‌توانند بعد از تماس با تلفن‌بانک پاسارگاد بـه شماره 82891111 و فشردن کلید 3 (با وارد شماره سپرده) و یـا کلید 4 (با وارد شماره کارت)، بدون نیـاز بـه وارد نمودن نام کاربری و رمز عبور، از شماره شبای سپرده بانک پاسارگاد موردنظر خود، اطلاع حاصل کنند. لازم بـه توضیح هست با فشردن کلید 5 و وارد شماره کارت نیز مـی توان از شماره حساب خود مطلع شد.

: سهام بانک پاسارگاد چند
[بانک پاسارگاد - بانک هزاره سوم سهام بانک پاسارگاد چند]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Fri, 30 Aug 2019 21:22:00 +0000